FAQs Complain Problems

समाचार

चामे बजार

Read More

चामे गाउँपालिका

Read More

नमस्ते गेट

Read More

वडाध्यक्ष विवरण

     वडा नं.                       नाम/थर                         सम्पर्क नं.

      १                          आशिष गुरुङ                  ९८५६०४९२७१

      २                         भिम बहादुर गुरुङ            ९८५६०४९२७२

      ३                         राजु लामा                        ९८५६०४९२७३

      ४                         लोप्साङ लामा                  ९८५६०४९२७४

      ५                         कैले गुरुङ                       ९८५६०४९२७५

जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष डाउनलोड
चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र अतिरित्ताङ्क १ ७५/७६ PDF icon चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र अतिरित्ताङ्क १
चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र अतिरित्ताङ्क २ ७५/७६ PDF icon चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र अतिरित्ताङ्क २
चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र अतिरित्ताङ्क ३ ७५/७६ PDF icon चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र अतिरित्ताङ्क ३
चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र पूर्वअतिरित्ताङ्क ०१ ७५/७६ PDF icon चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र पूर्वअतिरित्ताङ्क ०१
चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र पूर्वअतिरित्ताङ्क ०२ ७५/७६ PDF icon चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र पूर्वअतिरित्ताङ्क ०२