FAQs Complain Problems

समाचार

चामे बजार

Read More

चामे गाउँपालिका

Read More

नमस्ते गेट

Read More

वडाध्यक्ष विवरण

     वडा नं.                       नाम/थर                         सम्पर्क नं.

      १                         खड्ग जंग गुरुङ                  ९८४६९४७३१५

      २                         मंगल देव गुरुङ                  ९८४९९४५१६३

      ३                         विनोद लामा                       ९८४६१२१६२४

      ४                        लोप्साङ लामा                     ९८५६०४९२७४

      ५                         कैले गुरुङ                         ९८५६०४९२७५

सूचना तथा समाचार

मिति: Friday, July 15, 2022 - 10:52

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सिंहदरवार, काठमाण्डौंको मितिः२०७९।०३।२५ अनुसार रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना बमोजिम यस कार्यालयबाट मितिः२०७९।०३।३१ गते रोजगार सहायकको सूचना प्रकाशन भएकोले उक्त पदको अन्तिम दरखास्त मितिः२०७९।०४।१३ गते रहेको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछौ ।

मिति: Thursday, April 28, 2022 - 12:19

जानकारी