FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
नर बहादुर चन्द प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन chandnb28@gmail.com ९८५६०४९२७०
लक्ष्मण गौली लक्ष्मण गौली इन्जिनियर योजना शाखा (सूचना अधिकारी) laxmangauli71@gmail.com,suchanaadhikari@chamemun.gov.np ९८५६०४९६६१
नम नारायण मल्ल लेखा प्रमुख(अधिकृत छैटौ) लेखा शाखा namanarayan@gmail.com ९८५६०४९६६०
दिपेन्द्र गोदार दिपेन्द्र गोदार सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा dipendragodar87@gmail.com ९८५६०४९६६२
इन्द्र जंग गुरुङ इन्द्र जंग गुरुङ शिक्षा संयोजक शिक्षा शाखा Indrajung48@gmail.com ९८४६३२००७२
डिल बहादुर गुरुङ हे.अ.(पाचौँ) स्वास्थ्य शाखा (स्वास्थ्य संयोजक) dilgurung55.dg@gmail.com ९८४५३३११४१
गिर्वाण सुवेदि सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा girwansub123@gmail.com ९८१६३५०५४६
आकृती आचार्य एम.आई.एस अपरेटर सामाजिक विकास शाखा acharaya72@gmail.com ९८४६७०८६६७
करुणा गौली कृषि प्राविधिक सहायक कृषि शाखा ९८४३८०९७२७
उमा तामाङ उमा तामाङ पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु सेवा शाखा umadongtamang@gmail.com ९८४६८४५००७
सूर्य मोहन पौडेल सूर्य मोहन पौडेल अ.हे.व पाचौँ स्वास्थ्य शाखा ९८५६०५२९७५
लिल वहादुर गुरुङ कार्यालय सहायक भण्डार शाखा lilagrg306@gmail.com ९८५६०४९२७८
सुनिल थापा सुनिल थापा नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु सेवा शाखा st0394735@gmail.com ९८४६५२७६००
शुसिला गुरुङ शुसिला गुरुङ सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा ९८४६३२०४५५
समिर थापा खा.पा.स.टे प्राविधिक शाखा tsamir088@gmail.com ९८६४८९७०५०
कल्पना गुरुङ थापा फिल्ड सहायक सामाजिक विकास शाखा
सविना गुरुङ फिल्ड सहायक सामाजिक विकास शाखा
रेखा गुरुङ मिटर रिडर ९८४६१२१५२४
पेच बहादुर घले कार्यालय सहायक वडा सचिव १ ९८४६२२९९२१
निर्मला गुरुङ कार्यालय सहायक वडा सचिव २ ९८४६७३४४४६
आशलाल गुरुङ कार्यालय सहायक वडा सचिव ३ ९८४६१२१७३६
छिरिङ नाम्ग्याल गुरुङ कार्यालय सहयोगी वडा कार्यलय २
लाक्पा ढोमा लामा कार्यालय सहयोगी वडा कार्यलय ३ ९८४६७८६४४७
कर्साङ लामा कार्यालय सहयोगी चामे गाउँपालिका ९८४६५८९६२३
बालकुमारी तामाङ कार्यालय सहयोगी चामे गाउँपालिका ९८६६०८७६७४
कल्पना श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी वडा कार्यलय ४ ९८४६१२१७९०
शिला लामा कार्यालय सहयोगी चामे गाउँपालिका ९८४६९४७३०९
शुसिला गुरुङ सरसफाई सहयोगि चामे गाउँपालिका ९८२५१७५६३३