FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
नवेशराज हमाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन aprasikha.rowel@gmail.com ९८५६०४९२७०
लक्ष्मण गौली लक्ष्मण गौली इन्जिनियर योजना शाखा laxmangauli71@gmail.com ९८५६०४९६६१
नम नारायण मल्ल लेखा प्रमुख(अधिकृत छैटौ) लेखा शाखा namanarayan@gmail.com ९८५६०४९६६०
दिपेन्द्र गोदार सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा (सूचना अधिकारी) dipendragodar87@gmail.com, suchanaadhikari@chamemun.gov.np ९८५६०४९६६२
डिल बहादुर गुरुङ हे.अ.(पाचौँ) स्वास्थ्य शाखा (स्वास्थ्य संयोजक) dilgurung55.dg@gmail.com ९८४५३३११४१
इन्द्र जंग गुरुङ इन्द्र जंग गुरुङ शिक्षा प्राविधिक सहायक शिक्षा शाखा Indrajung48@gmail.com ९८४६३२००७२
सूर्य मोहन पौडेल सूर्य मोहन पौडेल अ.हे.व पाचौँ स्वास्थ्य शाखा ९८५६०५२९७५
शमसेर साउद शिक्षा संयोजक प्रशासन saudsamsar55@gmail.com ९८६८७४८८००
मनिस कुमार राय सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६११८०९१७
कमल राज डाँगी कृषि प्राविधिक सहायक dangikamal548@gnail.com ९८६६५७१६८५
लिल वहादुर गुरुङ कार्यालय सहायक भण्डार शाखा lilagrg306@gmail.com ९८५६०४९२७८
पुजा खडायत कृषि प्राविधिक सहायक कृषि शाखा ९८६५९१७८७३
सुरेन्द्र बहादुर सिंह सहायक सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा surendrabikram3031@gmail.com ९८६८९१०७६५
धनकृष्ण शर्मा नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु शाखा sdhankrishna@gmail.com ९८४८९७८१७५
यलम्वर जेठरा खा.पा.स.टे प्राविधिक शाखा yalamberj@gmail.com ९८६३१६००१५
सुनिल थापा सुनिल थापा नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु सेवा शाखा st0394735@gmail.com ९८४६५२७६००
शुसिला गुरुङ शुसिला गुरुङ सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा ९८४६३२०४५५
कल्पना गुरुङ थापा फिल्ड सहायक सामाजिक विकास शाखा
सविना गुरुङ फिल्ड सहायक सामाजिक विकास शाखा
रेखा गुरुङ मिटर रिडर ९८४६१२१५२४
पेच बहादुर घले कार्यालय सहायक वडा सचिव १ ९८४६२२९९२१
निर्मला गुरुङ कार्यालय सहायक वडा सचिव २ ९८४६७३४४४६
आशलाल गुरुङ कार्यालय सहायक वडा सचिव ३ ९८४६१२१७३६
छिरिङ नाम्ग्याल गुरुङ कार्यालय सहयोगी वडा कार्यलय २
लाक्पा ढोमा लामा कार्यालय सहयोगी वडा कार्यलय ३ ९८४६७८६४४७
कर्साङ लामा कार्यालय सहयोगी चामे गाउँपालिका ९८४६५८९६२३
बालकुमारी तामाङ कार्यालय सहयोगी चामे गाउँपालिका ९८६६०८७६७४
कल्पना श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी वडा कार्यलय ४ ९८४६१२१७९०
शिला लामा कार्यालय सहयोगी चामे गाउँपालिका ९८४६९४७३०९
शुसिला गुरुङ सरसफाई सहयोगि चामे गाउँपालिका ९८२५१७५६३३