FAQs Complain Problems

समाचार

१ नं‍‍. वडा कार्यालय‚ तिमाङ‚ मनाङ

Population: 
जम्मा २२६ (महिला-१२३, पुरुष-१०३)
Ward Contact Number: 
9868897141

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८४६९४७३१५

वडा सदस्य

९८४९०८००५७

वडा सदस्य

९८६६०८७५९६

वडा सदस्य

९८६९७४९२९६