FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चामे गाउँपालकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७६/७७ 01/01/2020 - 16:06 PDF icon चामे गाउँपालकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७६.pdf
चामे गाउँपालिकाको आ.व.२०७६।०७७ को आर्थिक ऐन ७६/७७ 10/22/2019 - 15:38 PDF icon आ.व.२०७६।०७७ को आर्थिक ऐन
चामे गाउँपालिकाको आ.व.२०७६।०७७ को विनियोजन ऐन ७६/७७ 10/22/2019 - 15:40 PDF icon आ.व.२०७६।०७७ को विनियोजन ऐन
विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका,२०७५ ७६/७७ 11/21/2019 - 14:02 PDF icon विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका,२०७५
आर्थिक ऐन ७५/७६ 08/17/2018 - 13:43 PDF icon आर्थिक ऐन
गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७५/७६ 09/03/2018 - 16:16 PDF icon गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन
विनियोजन ऐन ७५/७६ 08/17/2018 - 13:45 PDF icon विनियोजन ऐन
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ७५/७६ 09/03/2018 - 16:19 PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि
चामे गाउँपालिका राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 08/17/2018 - 13:52 PDF icon चामे गाउँपालिका राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि ७५/७६ 09/03/2018 - 16:22 PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि

Pages