FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चामे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९-८० 07/24/2022 - 13:36 PDF icon आर्थिक ऐन, 2079.pdf
चामे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८-७९ 01/11/2022 - 15:47 PDF icon चामे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८
चामे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७८-७९ 01/11/2022 - 15:46 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
चामे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/11/2022 - 15:45 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
चामे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/11/2022 - 15:44 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
चामे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/11/2022 - 15:43 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
चामे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/11/2022 - 15:43 PDF icon विनियोजन ऐन,२०७६.pdf
छात्राबास व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ ७८-७९ 01/11/2022 - 15:33 PDF icon छात्राबास व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७७ ७८-७९ 01/11/2022 - 15:33 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७७.pdf
जग्गा प्राप्ती तथा मुआव्जा वितरण कार्यविधि २०७७ ७८-७९ 01/11/2022 - 15:32 PDF icon जग्गा प्राप्ती तथा मुआव्जा वितरण कार्यविधि २०७७.pdf

Pages