FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चामे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०८० ७९-८० 11/22/2023 - 13:14 PDF icon विनियोजन ऐन, २०80-7-14.pdf
चामे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ७९-८० 11/22/2023 - 13:13 PDF icon आर्थिक ऐन, 2079 -080-7-14.pdf
चामे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७९ ७९-८० 08/28/2022 - 12:20 PDF icon विनियोजन ऐन,२०७९m.pdf
गाउँ नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७९ ७९-८० 08/28/2022 - 11:53 PDF icon गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
चामे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९-८० 07/24/2022 - 13:36 PDF icon आर्थिक ऐन, 2079.pdf
चामे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८-७९ 01/11/2022 - 15:47 PDF icon चामे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८
चामे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७८-७९ 01/11/2022 - 15:46 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
चामे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/11/2022 - 15:45 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
चामे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/11/2022 - 15:44 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
चामे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/11/2022 - 15:43 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७६.pdf

Pages