FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चामे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८-७९ 09/10/2021 - 13:00 PDF icon आर्थिक ऐन, 2078.pdf
चामे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७८-७९ 09/10/2021 - 13:01 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
चामे गाउँपालकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७६/७७ 01/01/2020 - 16:06 PDF icon चामे गाउँपालकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७६.pdf
चामे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 10/02/2020 - 13:03 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७
चामे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 10/02/2020 - 13:03 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७७
चामे गाउँपालिकाको आ.व.२०७६।०७७ को आर्थिक ऐन ७६/७७ 10/22/2019 - 15:38 PDF icon आ.व.२०७६।०७७ को आर्थिक ऐन
चामे गाउँपालिकाको आ.व.२०७६।०७७ को विनियोजन ऐन ७६/७७ 10/22/2019 - 15:40 PDF icon आ.व.२०७६।०७७ को विनियोजन ऐन
विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका,२०७५ ७६/७७ 11/21/2019 - 14:02 PDF icon विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका,२०७५
आर्थिक ऐन ७५/७६ 08/17/2018 - 13:43 PDF icon आर्थिक ऐन
गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७५/७६ 09/03/2018 - 16:16 PDF icon गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन

Pages