FAQs Complain Problems

चामे बजार

Read More

चामे गाउँपालिका

Read More

नमस्ते गेट

Read More

वडाध्यक्ष विवरण

     वडा नं.                       नाम/थर                         सम्पर्क नं.

      १                          आशिष गुरुङ                  ९८५६०४९२७१

      २                         भिम बहादुर गुरुङ            ९८५६०४९२७२

      ३                         राजु लामा                        ९८५६०४९२७३

      ४                         लोप्साङ लामा                  ९८५६०४९२७४

      ५                         कैले गुरुङ                       ९८५६०४९२७५

जानकारी