FAQs Complain Problems

समाचार

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.२०८०।८१ को मनाङ जिल्ला दर रेट ८०/८१ 08/01/2023 - 13:55 PDF icon जिल्ला_दररेट_०८०।८१.pdf
आ.व.०७९।०८० को मनाङ जिल्लाको दर रेट ७९-८० 07/25/2022 - 12:20 PDF icon आ व ०७९।८० को लागि जिल्ला दररेट मनाङ.pdf
आ.व.०७८।०७९ को मनाङ जिल्लाको दर रेट ७८-७९ 10/25/2021 - 14:45 PDF icon दररेट.pdf
आ.व.०७८।०७९ को चामे गाउँपालिकाको दर रेट ७८-७९ 10/25/2021 - 14:43 PDF icon dar rate.pdf
आ.व.०७७।०७८ को चामे गाउँपालिकाको दर रेट ७७/७८ 08/04/2020 - 13:07 PDF icon chame dar rate.pdf
आ.व.०७७।०७८ को मनाङ जिल्लाको दर रेट ७७/७८ 08/04/2020 - 13:06 PDF icon manang dar rate.pdf
आ.व.०७५।०७६ को मनाङ जिल्लाको दर रेट ७५/७६ 08/04/2020 - 13:02 PDF icon pdf.pdf
आ.व.०७६।०७७ को चामे गाउँपालिकाको दर रेट ७६/७७ 08/04/2020 - 12:44 PDF icon दर रेट१.pdf
आ.व.०७६।०७७ को मनाङ जिल्लाको दर रेट ७६/७७ 08/04/2020 - 12:21 PDF icon manangdarrate.pdf