FAQs Complain Problems

समाचार

५ नं‍‍. वडा कार्यालय‚ चामे‚ मनाङ

जन प्रतिनिधि

कैले गुरुङ

वडा अध्यक्ष

९८५६०४९२७५, ९८४१९१११५३

वडा सदस्य

९८५६०४९६४८
फुल माया गरुङ

कार्यपालिका सदस्य

९८४६५२७१६५
समिरा गरुङ

कार्यपालिका सदस्य

९८४६८२७८८२