FAQs Complain Problems

समाचार

नगर परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०।०१।२५ मा बसेको बाह्रौ गाउँ सभाको निर्णयहरु

७९-८० 05/10/2023 - 15:38 PDF icon Decision of CRM 12th Convention(20800125)All.pdf

मिति २०७९।०३।१० मा बसेको एघारौं गाउँ सभाको निर्णयहरु

७८-७९ 06/26/2022 - 15:47 PDF icon Decision of CRM 11th Convention(20790310)All.pdf

मिति २०७८।१२।०२ मा बसेको दशौं गाउँ सभाको निर्णयहरु

७८-७९ 03/20/2022 - 15:26 PDF icon Decision of CRM 10th Convention(20781202)All.pdf

मिति २०७८।०३।२५ मा बसेको नवौं गाउँ सभाको निर्णयहरु

७७/७८ 07/09/2021 - 18:04 PDF icon Decision of CRM 9th Convention(20780325)All.pdf

मिति २०७७।१२।२७ मा बसेको आठौं गाउँ सभाको निर्णयहरु

७७/७८ 05/10/2021 - 14:00 PDF icon Decision of CRM 8th Convention(20771227).pdf

चामे गाउँपालिकाको २०७४ असार देखि २०७७ असार सम्मको गाउँ सभाको निर्णयहरु

७७/७८ 01/26/2021 - 13:53 PDF icon gausava.pdf

मिति २०७७।०३।०८ देखि ०३।३० सम्म मा बसेको सातौं गाउँ सभाको निर्णयहरु

७६/७७ 10/02/2020 - 13:48 PDF icon Decision of CRM 7th Convention(20770309-30)All.pdf

मिति २०७६।०३।०६ देखि ०३।११ सम्म मा बसेको पाँचौ गाउँ सभाको निर्णयहरु

७६/७७ 11/10/2019 - 13:49 PDF icon मिति २०७६।०३।०६ देखि ०३।११ सम्म मा बसेको पाँचौ गाउँ सभाको निर्णयहरु

मिति २०७५।१२।२९ मा बसेको चौथो गाउँ सभाको निर्णयहरु

७५/७६ 04/29/2019 - 11:42 PDF icon मिति २०७५।१२।२९ मा बसेको चौथो गाउँ सभाको निर्णयहरु