FAQs Complain Problems

समाचार

नगर परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७७।०३।२५ मा बसेको नवौं गाउँ सभाको निर्णयहरु

७७/७८ 07/09/2021 - 18:04 PDF icon Decision of CRM 9th Convention(20780325)All.pdf

मिति २०७७।१२।२७ मा बसेको आठौं गाउँ सभाको निर्णयहरु

७७/७८ 05/10/2021 - 14:00 PDF icon Decision of CRM 8th Convention(20771227).pdf

चामे गाउँपालिकाको २०७४ असार देखि २०७७ असार सम्मको गाउँ सभाको निर्णयहरु

७७/७८ 01/26/2021 - 13:53 PDF icon gausava.pdf

मिति २०७७।०३।०८ देखि ०३।३० सम्म मा बसेको सातौं गाउँ सभाको निर्णयहरु

७६/७७ 10/02/2020 - 13:48 PDF icon Decision of CRM 7th Convention(20770309-30)All.pdf

मिति २०७६।०३।०६ देखि ०३।११ सम्म मा बसेको पाँचौ गाउँ सभाको निर्णयहरु

७६/७७ 11/10/2019 - 13:49 PDF icon मिति २०७६।०३।०६ देखि ०३।११ सम्म मा बसेको पाँचौ गाउँ सभाको निर्णयहरु

मिति २०७५।१२।२९ मा बसेको चौथो गाउँ सभाको निर्णयहरु

७५/७६ 04/29/2019 - 11:42 PDF icon मिति २०७५।१२।२९ मा बसेको चौथो गाउँ सभाको निर्णयहरु