FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये आ.व. ०७७-०७८ (माघ, फागुन, चैत) महिनाको विवरण ७७/७८ PDF icon खर्च सार्वजनिकरण ०७७-०७८ माघ-चैत.pdf
चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये आ.व. ०७७-०७८ (वैशाख, जेठ, असार) महिनाको विवरण ७७/७८ PDF icon खर्च सार्वजनिकरण ०७७-०७८ बैशाख-आषाढ.pdf
चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये आ.व. ०७६-०७७ (कार्तिक, मंसिर, पुष) महिनाको विवरण ७६/७७ PDF icon खर्च सार्वजनिकरण ०७६-०७७ पुस मसान्त.pdf
चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये आ.व. ०७६-०७७ (वैशाख, जेठ, असार) महिनाको विवरण ७६/७७ PDF icon खर्च सार्वजनिकरण ०७६-०७७ बैशाख-असार.pdf
चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये (वैशाख,जेष्ठ,आषाढ) महिनाको विवरण ७५/७६ PDF icon चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये (वैशाख,जेष्ठ,आषाढ) महिनाको विवरण
चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये आ.व.०७६।०७७ (श्रावण,भाद्र,आश्विन) महिनाको विवरण ७६/७७ PDF icon चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये (श्रावण,भाद्र,आश्विन) महिनाको विवरण
सूचनाको हक सम्वन्धी चामे गाउँपालिकाले सार्वजनिकरण गरेको विवरण ७५/७६ PDF icon सूचनाको हक सम्वन्धी चामे गाउँपालिकाले सार्वजनिकरण गरेको विवरण