FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये आ.व. ०८०-०८१ को श्राावण, भाद्र र आश्‍विन महिनाको विवरण ८०/८१ PDF icon खर्च सार्वजनिकरण ०८०-०८१ श्रावण-असोज २०८०.pdf
चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये आ.व. ०७९-०८० (वैशाख, जेष्ठ, असार) महिनाको विवरण ८०/८१ PDF icon खर्च सार्वजनिकरण ०७९-०८० बैशाख-असार१.pdf
चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये आ.व. ०७९-०८० (माघ, फाल्गुन, चैत्र) महिनाको विवरण ७९-८० PDF icon खर्च सार्वजनिकरण ०७९-०८० माघ-चैत्र.pdf
चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये आ.व. ०७९-०८० (कार्तिक, मंसिर, पुष) महिनाको विवरण ७९-८० PDF icon खर्च सार्वजनिकरण ०७९-०८० कार्तिक-पुष.pdf
चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये आ.व. ०७९-०८० (साउन,भाद्र, असोज) महिनाको विवरण ७९-८० PDF icon खर्च सार्वजनिकरण ०७९-०८० साउन-असोज.pdf
चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये आ.व. ०७८-०७९ (बैशाख,जेष्ठ, आषाढ) महिनाको विवरण ७९-८० PDF icon खर्च सार्वजनिकरण ०७८-०७९ बैशाख-आषाढ.pdf
चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये आ.व. ०७८-०७९ (माघ, फाल्गुन, चैत्र) महिनाको विवरण ७८-७९ PDF icon खर्च सार्वजनिकरण ०७८-०७९ माघ-चैत्र.pdf
चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये आ.व. ०७८-०७९ (कार्तिक, मंसिर, पुष) महिनाको विवरण ७८-७९ PDF icon खर्च सार्वजनिकरण ०७८-०७९ कार्तिक-पुष.pdf
चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये आ.व. ०७८-०७९ (श्रावण, भाद्र, असोज) महिनाको विवरण ७८-७९ PDF icon खर्च सार्वजनिकरण ०७८-०७९ श्रावण-असोज.pdf
चामे गाउँपालिकाले सार्वजनीक गर्नुपर्ने विवरण मध्ये आ.व. ०७७-०७८ (वैशाख, जेष्ठ, आषाढ) महिनाको विवरण ७७/७८ PDF icon खर्च सार्वजनिकरण ०७७-०७८ बैशाख-आषाढ.pdf

Pages