FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चामे गाउँपालिकाको विभिन्न निर्माण योजनाको शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सूचना ।

७७/७८ 03/18/2021 - 18:58

Notice for 1st Addendum Of Construction of Compounding Wall and gate of CRM Office Building

७७/७८ 03/18/2021 - 11:01

Notice for 1st Addendum Of Construction of Chame Bus Park at Chame, Manang

७७/७८ 03/17/2021 - 14:29

चामे गाउँपलािकाको चामे बजारको खानेपानी आपुर्ति तथा ढल निकास निर्माण योजना सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

७७/७८ 03/02/2021 - 15:10

चामे गाउँपालिकाको Mahindra Scorpio S5 4WD को सम्झौता गर्न आउने वारे सूचना ।

७७/७८ 10/12/2020 - 07:32

Notice Of Construction Of Chame Kazin Sara Trail Road &  Building and Construction of  Store Building Chame RM Office  intent of Acceptance

७७/७८ 09/07/2020 - 18:46

Electronic Bids for the Procurement of Supply and Delivery of 4WD Hard Top Jeep

७७/७८ 08/28/2020 - 12:18 PDF icon Tender Notice for 4wd jeep (2077-05-05).pdf

चामे गाउँपालिकाको बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 08/27/2020 - 13:24

चामे गाउँपलािकाको स्टोर निर्माण र कजिन सारा पदमार्ग तथा धर्मशाला निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

७७/७८ 07/29/2020 - 14:18

चामे गाउँपालिकाको चामे बसपर्क निर्माणको समझौता गर्न आउने संम्बन्धि सूचना । मितिः २०७७।० २।२६ गते

७६/७७ 06/08/2020 - 13:05

Pages