FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मसलन्द स्टेशनरी तथा छपाईका सरसमानहरको दररेट निर्धारण तथा लागत अनुमान प्रयोजनका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 03/13/2024 - 23:08

Addendum in bidding document of chame udhogram road & other structure construction

८०/८१ 02/06/2024 - 21:01

चामे गाउँपालिकाको विद्युतीय बोलपत्रहरुको सूचना !

८०/८१ 01/04/2024 - 08:32

Notice of Intent Acceptance

७९-८० 07/10/2023 - 14:52 PDF icon 3_Page_2080 03 24.pdf

चामे गाउँपालिकाको विद्युतीय बोलपत्रको सूचना !

७९-८० 05/30/2023 - 15:41 PDF icon 3_Page_2079 2 16 pdf.pdf

NOTICE OF INTENT OF ACCEPTANCE

७९-८० 04/30/2023 - 14:14 PDF icon 3_Page_2080 01 17.pdf

Fabrication of steel parts of two trail bridge and transportation up to road head

७९-८० 03/28/2023 - 13:24

चामे गाउँपालिकाको विद्युतीय बोलपत्रको सूचना

७९-८० 02/01/2023 - 06:01

चामे गाउँपालिकाको विद्युतीय बोलपत्रहरुको सूचना

७८-७९ 01/24/2023 - 21:12

चामे गाउँपालिकाको विद्युतीय बोलपत्रहरुको सूचना !!

७९-८० 10/12/2022 - 14:57

Pages