FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७७।१२।२७ मा बसेको आठौं गाउँ सभाको निर्णयहरु

७७/७८ 04/11/2021 - 15:40 PDF icon Decision of CRM 8th Convention(20771227).pdf

मिति २०७७।१२।२६ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 04/11/2021 - 15:15 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20771226).pdf

मिति २०७७।११।१२ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 03/29/2021 - 17:00 PDF icon २०७७ साल फाल्गुण १२ कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७७।०९।१३ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 03/29/2021 - 16:59 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20770913).pdf

चामे गाउँपालिकाको २०७४ असार देखि २०७७ असार सम्मको गाउँ सभाको निर्णयहरु

७७/७८ 01/26/2021 - 13:53 PDF icon gausava.pdf

चामे गाउँपालिकाको मिति २०७४ देखि २०७७ मंसिर सम्मको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७७/७८ 01/26/2021 - 13:46 PDF icon karyapalika.pdf

मिति २०७७।०८।२९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 12/20/2020 - 15:13 PDF icon मिति २०७७।०८।२९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

मिति २०७७।०६।२९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 10/15/2020 - 16:54 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20770629).pdf

मिति २०७७।०५।२२ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 10/04/2020 - 18:12 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20770522).pdf

मिति २०७७।०५।०२ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 10/04/2020 - 18:10 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20770502).pdf

Pages