FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०।१२।२५ मा बसेको चौधौं गाउँ सभाको निर्णयहरु

८०/८१ 05/27/2024 - 13:44 PDF icon Decision of CRM 14th Convention(20801210)All1.pdf

मिति २०८०।०३।९/१०/११ मा बसेको तेह्रौ गाउँ सभाको निर्णयहरु

८०/८१ 05/27/2024 - 13:42 PDF icon Decision of CRM 13th Convention(20800309)All1.pdf

मिति २०८०।०३।०७ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 05/09/2024 - 18:25 PDF icon 2080-03-07.pdf

मिति २०८०।०२।२४ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 05/09/2024 - 18:24 PDF icon 2080-02-24.pdf

मिति २०८०।०२।१८ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 06/15/2023 - 12:17 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20800218).pdf

मिति २०८०।०१।२४ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 05/10/2023 - 15:53 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20801224).pdf

मिति २०८०।०१।२५ मा बसेको बाह्रौ गाउँ सभाको निर्णयहरु

७९-८० 05/10/2023 - 15:38 PDF icon Decision of CRM 12th Convention(20800125)All.pdf

मिति २०८०।०१।१२ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 04/30/2023 - 13:00 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20800112).pdf

मिति २०७९।१०।२९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७८-७९ 02/12/2023 - 19:27 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20791029).pdf

मिति २०७९।०९।०६ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 12/21/2022 - 15:31 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20790906).pdf

Pages