FAQs Complain Problems

तपाई गाउँपालिकाले दिने सेवा प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।

65% (31 votes)
छैन
35% (17 votes)
Total votes: 48

जन प्रतिनिधि