FAQs Complain Problems

समाचार

२ नं‍‍. वडा कार्यालय‚ थानचोक‚ मनाङ

Population: 
जम्मा १४५ (महिला-६७, पुरुष-७८)
Ward Contact Number: 
9868897141

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८४९९४५१६३

वडा सदस्य

९८४६३१६४०४

वडा सदस्य

९८५११५११५७

कार्यपालिका सदस्य

९८४६६२४९९४

कार्यपालिका सदस्य

९८४६५८९९९२