FAQs Complain Problems

समाचार

४ नं‍‍. वडा कार्यालय‚ चामे‚ मनाङ

Population: 
जम्मा २९१ (महिला-१४८, पुरुष-१४३)
Ward Contact Number: 
9856049343

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८५११४९०४७

वडा सदस्य

९८१६१२१५८६

वडा सदस्य

९८४६१९२७१६

कार्यपालिका सदस्य

९८४६१६२२०३