FAQs Complain Problems

समाचार

४ नं‍‍. वडा कार्यालय‚ चामे‚ मनाङ

जन प्रतिनिधि

लोप्साङ लामा

वडा अध्यक्ष

९८५६०४९२७४, ९८५११४९०४७
ओङदी लामा

वडा सदस्य

९८४६७८६८७३

वडा सदस्य

९८४६१६२३५९

वडा सदस्य

९८४६८४९९६६
लक्ष्मी वि.क.

कार्यपालिका सदस्य

९८४६५८९५९२