FAQs Complain Problems

समाचार

चामे गाउँपालिका मनाङका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुका लागि चामे गाउँपालिकाले आयोजना गरेको स्थानीय तहको योजना बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम २०७६ माघ ५ देखि ७ सम्म र क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम २०७६ माघ ८ र ९ गतेको केहि झललकहरु

जन प्रतिनिधि