FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चामे गाउँपालिकाको आ.व.०७८।०७९ को बजेटको विवरण

७७/७८ 07/09/2021 - 16:34 PDF icon बजेटको विवरण०७८।०७९.pdf

चामे गाउँपालिकाको आ.व.०७७।०७८ को आय व्ययको विवरण

७७/७८ 07/27/2020 - 08:39 PDF icon चामे गाउँपालिकाको आ.व.०७७।०७८ को आय व्ययको विवरण

चामे गाउँपालिकाको आ.व.०७७।०७८ को आय व्ययको विवरण

७७/७८ 07/27/2020 - 08:39 PDF icon चामे गाउँपालिकाको आ.व.०७७।०७८ को आय व्ययको विवरण

चामे गाउँपालिकाको आ.व.०७७।०७८ को अनुमानित आय व्ययको विवरण

७६/७७ 06/25/2020 - 12:59 PDF icon बजेट.pdf

चामे गाउँपालिकाको आ.व.२०७६।७७ बजेट वक्तव्य

७५/७६ 06/26/2019 - 15:40 PDF icon चामे गाउँपालिकाको आ.व.२०७६।७७ बजेट वक्तव्य

चामे गाउँपालिकाको आ.व. २०७६।०७७ नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/26/2019 - 15:18 PDF icon चामे गाउँपालिकाको आ.व. २०७६।०७७ नीति तथा कार्यक्रम

चामे गाउँपालिकाको ०७५/०७६ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 12/09/2018 - 13:13 PDF icon चामे गाउँपालिकाको ०७५/०७६ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु

चामे गाउँपालिकाकाे आ.ब‍ २०७४।७५ काे वार्षिक नीति‚ कार्यक्रम तथा बजेट वक्तब्य

७४/७५ 04/01/2018 - 13:47 PDF icon चामे गाउँपालिकाकाे आ.ब‍ २०७४।७५ काे वार्षिक नीति‚ कार्यक्रम तथा बजेट वक्तब्य