FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चामे गाउँपालिकाको आ.व. ०८०।०८१ को बजेट बक्तव्य

७९-८० 06/27/2023 - 15:16 PDF icon बजेट बक्तब्य ०८०।०८१.pdf

चामे गाउँपालिकाको आ.व. ०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/27/2023 - 15:12 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम ०८०।०८१.pdf

चामे गाउँपालिकाको आ.व. ०८०।८१ को आय व्ययको विवरण

७९-८० 06/27/2023 - 14:18 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

चामे गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।८० आय व्ययको विवरण

७९-८० 07/25/2022 - 12:43 PDF icon चामे गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।८० आय व्ययको विवरण.pdf

चामे गाउँपालिकाको आ.व.०७९।०८० बजेट बक्तव्य

७८-७९ 06/26/2022 - 15:08 PDF icon चामे गाउँपालिकाको बजेट वक्तव्य २०७९।८०.pdf

चामे गाउँपालिकाको आ.व.०७९।०८० नीति तथा कार्यक्रम

७८-७९ 06/26/2022 - 15:07 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम०७९।०८०.pdf

चामे गाउँपालिकाको आ.व.०७८।०७९ को बजेटको विवरण

७७/७८ 07/09/2021 - 16:34 PDF icon बजेटको विवरण०७८।०७९.pdf

चामे गाउँपालिकाको आ.व.०७७।०७८ को आय व्ययको विवरण

७७/७८ 07/27/2020 - 08:39 PDF icon चामे गाउँपालिकाको आ.व.०७७।०७८ को आय व्ययको विवरण

चामे गाउँपालिकाको आ.व.०७७।०७८ को आय व्ययको विवरण

७७/७८ 07/27/2020 - 08:39 PDF icon चामे गाउँपालिकाको आ.व.०७७।०७८ को आय व्ययको विवरण

चामे गाउँपालिकाको आ.व.०७७।०७८ को अनुमानित आय व्ययको विवरण

७६/७७ 06/25/2020 - 12:59 PDF icon बजेट.pdf

Pages