FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०।०३।०७ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 05/09/2024 - 18:25 PDF icon 2080-03-07.pdf

मिति २०८०।०२।२४ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 05/09/2024 - 18:24 PDF icon 2080-02-24.pdf

मिति २०८०।०२।१८ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 06/15/2023 - 12:17 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20800218).pdf

मिति २०८०।०१।२४ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 05/10/2023 - 15:53 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20801224).pdf

मिति २०८०।०१।१२ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 04/30/2023 - 13:00 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20800112).pdf

मिति २०७९।१०।२९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७८-७९ 02/12/2023 - 19:27 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20791029).pdf

मिति २०७९।०९।०६ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 12/21/2022 - 15:31 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20790906).pdf

मिति २०७९।०६।०९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 09/25/2022 - 16:23 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20790609).pdf

मिति २०७९।०४।०५ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 07/21/2022 - 17:47 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20790305).pdf

मिति २०७९।०३।२४ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 07/08/2022 - 16:35 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20790324).pdf

Pages