FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चामे गाउँपालिकाको आ.व. ०८०।०८१ को बजेट बक्तव्य

७९-८० 06/27/2023 - 15:16 PDF icon बजेट बक्तब्य ०८०।०८१.pdf

चामे गाउँपालिकाको आ.व. ०८०।८१ को आय व्ययको विवरण

७९-८० 06/27/2023 - 14:18 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

चामे गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।८० आय व्ययको विवरण

७९-८० 07/25/2022 - 12:43 PDF icon चामे गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।८० आय व्ययको विवरण.pdf

चामे गाउँपालिकाको आ.व.०७९।०८० बजेट बक्तव्य

७८-७९ 06/26/2022 - 15:08 PDF icon चामे गाउँपालिकाको बजेट वक्तव्य २०७९।८०.pdf

चामे गाउँपालिकाकाे आ.ब‍. २०७६।०७७ मा संचालन हुने योजनाहरुकाे विवरण

७६/७७ 09/03/2019 - 15:26 PDF icon चामे गाउँपालिकाको योजनाहरु २०७६।७७

चामे गाउँपालिकाकाे आ.ब. २०७५।७६ मा संचालन हुने योजनाहरुकाे विवरण

७५/७६ 11/28/2018 - 12:02 PDF icon चामे गाउँपालिकाकाे अा‍ब‍ २०७५।७६ मा संचालन हुने योजनाहरुकाे विवरण

चामे गाउँपालिकाकाे आ.ब‍. २०७४।७५ मा संचालन हुने योजनाहरुकाे विवरण

७४/७५ 04/01/2018 - 12:38 PDF icon बजेट तथा योजनाहरुको विवरण.pdf