FAQs Complain Problems

चामे गाउँपालिकामा रहेको सामुदायिक विद्यालयहरुको गाउँपालिका स्थरीय अतिरिक्त क्रियाकलापकरु मा.वि. तह (९-१२) निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, आ.वि. तह (६-८) स्वस्छ वातावरण चित्रकला र आ.वि. तह (१-५) आफ्नो गाउँवस्तीको चित्रकला प्रतियोगिताको केही झलकहरु

जन प्रतिनिधि