FAQs Complain Problems

समाचार

कोभिड-१९

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
चामे गाउँपालिका (स्थानिय तह) ले प्रदेश सरकारलाई पठाउनु पर्ने विवरण अनुसुची - २ ७६/७७ PDF icon स्थानिय तहले प्रदेश सरकारलाई पठाउनु पर्ने विवरण अनुसुची २.pdf, PDF icon Sign Copy.pdf
चामे गाउँपालिकामा चैत १ गते वाट हाल सम्म प्रवेश गरेको संख्या ७६/७७ PDF icon चामे गाउँपालिकामा चैत १ गते वाट प्रवेश गरेको संख्या.pdf
चामे गाउँपालिका कोभिड-१९ ७६/७७
चामे गाउँपालकाको सम्पुर्ण वडाको राहात सम्बन्धि विवरण मिति२०७७।०१।०३ गते सम्म ७६/७७ PDF icon RAHAT BITARAN.pdf
चामे गाउँपालकाबाट भएको पूर्वतयारीको विवरण मितिः२०७७।०१।०३ ७६/७७ PDF icon चामे गाउँपालकाबाट भएको पूर्वतयारीको विवरण.pdf
चामे गाउँपालिकाको दिर्घ र अन्य रोगिको विवरण मितिः२०७७।०१।१० सम्म ७६/७७ PDF icon चामे गाउँपालिकाको दिर्घ र अन्य रोगिको विवरण.pdf
चामे गाउँपालिकाले वितरण गरेको राहात को विवरण मितिः२०७७।०१।१२ गते सम्म ७६/७७ PDF icon राहात वितरण.pdf
व.नं.४ स्थित छार्ताङमा मितिः२०७७।०१।२१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री नर बहादुर चन्द, व. नं.४ का का.व. अध्यक्ष श्री बुधराम गुरुङ र व. सचिव खिल बहादुर घले वाट छुट भएका १३ जनालाई संयुक्त्त रुपमा राहात (चामल, तेल, दाल, चिनि, साबुन) वितरण गरियो । ७६/७७ PDF icon RAHAT BITARAN0770121.pdf