FAQs Complain Problems

५ नं‍‍. वडा कार्यालय‚ चामे‚ मनाङ

Population: 
जम्मा १०७ (महिला-४८, पुरुष-५९)
Ward Contact Number: 
9860660430

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८४१९१११५३

वडा सदस्य

९८४६८२७८८२

वडा सदस्य

९८४६५२७१६५

वडा सदस्य

९८५६०४९६४८

वडा सदस्य

९८६४८९७२११