FAQs Complain Problems

३ नं‍‍. वडा कार्यालय‚ चामे‚ मनाङ

Population: 
जम्मा १४९ (महिला-७४, पुरुष-७५)
Ward Contact Number: 
9846094787

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८४६१२१६२४

वडा सदस्य

९८४६६२४९११

वडा सदस्य

९८४६१६२३०६

वडा सदस्य

९८४६२२९६४९

कार्यपालिका सदस्य

९८४६२२९९७२