FAQs Complain Problems

समाचार

जग्गा नामसारीको सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सर्जमिन गर्न नपर्ने भए सोही दिन । पर्ने भए ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
..
आवश्यक कागजातहरु: 
  • संवन्धित हकदारको निवेदन 
  • मृतक जग्गाधनीको मृत्यूदर्ता प्रमाणपत्र (जग्गाधनीको मृत्यु भएको भए)
  • जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा 
  • चालू वर्षमा वुझाएको मालपोत रसिद
  • हकदारको ना.प्र प .को फोटोकपि
  • नाता प्रमाणित

जन प्रतिनिधि