FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चामे गाउँपलािकाको स्टोर निर्माण र कजिन सारा पदमार्ग तथा धर्मशाला निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

७७/७८ 07/29/2020 - 14:18

चामे गाउँपालिकाको चामे बसपर्क निर्माणको समझौता गर्न आउने संम्बन्धि सूचना । मितिः २०७७।० २।२६ गते

७६/७७ 06/08/2020 - 13:05

श्री स्वस्तिक ईन्टरनेशनल ट्रेड एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

७६/७७ 05/31/2020 - 17:17

Aggrement notice of Construction of Koto Health Care Centre and Construction

७६/७७ 05/26/2020 - 15:48

ग्याल्सुण्डो कन्सट्रकसन एण्ड सपलार्यस कम्पनी को Bid Validity Period Extension संम्बन्धमा ।

७६/७७ 05/22/2020 - 13:57

चामे गाउँपालिकाको कोतो स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । मितिः २०७७।० २।०५ गते

७६/७७ 05/21/2020 - 15:53

चामे गाउँपालकाको खाध्यान्न खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 05/17/2020 - 14:32

Notice Office "CRM Building Area Site Clearance and Construction of Retaining Wall" Date of publication: 2077/01/29

७६/७७ 05/11/2020 - 16:53

चामे गाउँपालिकाको चामे गाउँपालिकाको गौरी शंकर आधारभुत स्कूल छात्रावासको निर्माण र तिमाङ स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माणको व्यवस्थापन केन्द्रको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । मितिः २०७७।०१।२० गते

७६/७७ 05/08/2020 - 16:58